Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company

Masterclass Coachend leiderschap

Inhoud

Wanneer je een leerrijke werkomgeving wil creëren, is het belangrijk dat je aandacht hebt voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhouden deze zich tot de arbeidsmarkt? Hoe kun je als leidinggevende hier samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, moet je coachend leiding geven.

Coachend leiderschap wil zeggen dat je het vertrouwen hebt in de medewerkers dat ze zelf de verantwoordelijkheid pakken en op zoek gaan naar hun eigen oplossingen. Dit is niet vanzelfsprekend binnen organisaties. Hoe mooi zou het zijn als het voor medewerkers vanzelfsprekend is dat ze zelf nadenken over hun ontwikkeling en dat ze aandacht voor hun eigen leerproces normaal vinden. Juist wanneer je coachend leiding geeft, help je hen om te leren, te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer je regelmatig het gesprek met de medewerkers aangaat, zullen ze beter presteren, blijven ze groeien en nemen ze de regie over hun prestaties en carrière. Een win-winsituatie voor zowel de medewerker en de organisatie als voor jou.

Tijdens de 8 masterclasses Coachend leiderschap leer je hoe je uit medewerkers het beste naar boven haalt. Je creëert een omgeving waarin medewerkers vanuit intrinsieke motivatie hun werk doen en zich verder willen ontwikkelen. Er is aandacht voor een leven lang leren en er wordt in de organisatie een leercultuur gestimuleerd waarin vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend up-to-date gehouden worden. Je leert hoe je een goed gesprek over ontwikkeling voert. Het vraagt om sterke gespreksvaardigheden, zoals het stellen van open vragen en actief luisteren. Dit is een aspect van coachend leiderschap.

STARTDATUM

Studiebelasting Totaal 73,5 uur

BIJEENKOMSTEN

Vitrueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
8 x 7 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
17,5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Inzicht in eigen gedrag door middel van diepgaande reflectie;
 • Bewustwording van wat wel en niet werkt bij coachend leidinggeven;
 • Kennis van en vaardigheden en handvatten voor verschillende gesprekstechnieken;
 • Betere coachvaardigheden en motiverende gespreksvoering ondersteund door de krachtige uitgangspunten van NLP en de GORDON-methode;
 • Meer zelfkennis en inlevingsvermogen;
 • Handvatten om bij veranderingen draagvlak te creëren;
 • Verdiepende kennis en vaardigheden met betrekking tot de neurologische niveaus
 • Effectief omgaan met weerstand;
 • Leert periodieke ontwikkelgesprekken voeren en borgen in de organisatie;
 • Praktijkgerichte instrumenten in de vorm van methodieken, modellen, handvatten en testen;
 • Heeft diverse praktische adviezen voor de eigen situatie, casus, beoogde loopbaanstap of -verandering;
 • Persoonlijke groep en optimaal functioneren.


RESULTAAT

Resultaat

Na de masterclasses ben je in staat om het beste uit je mensen te medewerkers te halen. Je hebt geleerd hoe zelfsturende teams werken en wat jou rol daarbij is. Je kunt de individuele kwaliteiten van je teamleden optimaal tot hun recht laten komen, doelen helder formuleren en teamleden resultaatgericht sturen. Je vervult een sterke en coachende rol binnen het team.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

Coachend leidinggeven in beeld
 • Persoonlijke groei
 • Optimaal functioneren
 • Hoe we vanuit onze huidige realiteit komen waar we willen zijn
 • In de praktijk: Persoonlijke groei In-Zicht


De strategie van ons denken
 • Hoe we onze zintuigen intern gebruiken bij het denken
 • Het verband tussen taal en denken
 • Hoe we weten hoe anderen denken
 • Fysiologische processen en emotionele vrijheid
 • Verankering van hulpbronnen
 • In de praktijk: De strategie van ons denken in beeld


Woorden en hun betekenis
 • Hoe de taal grenzen stelt aan onze ervaringen
 • De juiste vragen stellen (meta-model)
 • Afstemmen en leiden (Milton-model)
 • Oorzaak en gevolg
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Herkaderen
 • In de praktijk: Betekenis in taal


Conflict en congruentie
 • Binnentijd en buitentijd
 • Het identificeren van je signaal van (in)congruentie
 • Criteria hiërarchische ordening
 • Vergaderen
 • Innerlijk conflict
 • In de praktijk: Congruentie


Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken
 • Het effectieve ontwikkelgesprek
 • Doodlopend straatje
 • Bewuste en onbewuste sturing
 • Actief luisteren
 • Afstemmen op de toekomst
 • In de praktijk: Het effectieve otnwikkelgesprek


Oplossingsgericht denken
 • Wat gaat wel goed
 • Vooruitgang boeken
 • Aanpassingsvermogen
 • Verschillende gereedschappen om samen met medewerkers oplossingsgericht te denken
 • In de praktijk: Oplossingsgericht denken met medewerkers


Zelfsturende teams
 • Denken in de praktijk
 • Toekomst in beeld
 • Lerend vermogen
 • Missie
 • Inlevingsvermogen
 • In de praktijk: Toekomst in beeld


Een leven lang leren borgen in de organisatie
 • Diverse praktische adviezen voor eigen situaties, casussen of beoogde loopbaanstap
 • Bewustwording van wat wel en niet werkt bij coachend leidinggeven
 • Diepgaande reflectie
 • Een praktijkgerichte coaching-toolkit met modellen, methodieken, handvatten en talenttesten.

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Deze masterclasses zijn bedoeld voor alle (pedagogisch) coaches, leidinggevende en managers die in staat willen zijn om een optimale werkomgeving te creëren. Waarin medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich verder ontwikkelen.

Concentrarsi al momento corrente durante il sesso è fantastico, e tali sessioni si trasformano più spesso in una piacevole esperienza sessuale. Tuttavia, a volte le persone sono https://farmaciaitalia24.it/comprare-apcalis-sx-oral-jelly/ pensando a come guardano quando il partner ottiene un orgasmo, ecc. E anche questo è normale! Nel corso del tempo, probabilmente ti stancherai di far uscire i pensieri stranieri in testa, e quando noti quanto è più bello questo è il processo, penserai a tutto il resto in un altro momento.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid


Na afronding van de scholing ontvang je een certificaat via de post.

KOSTEN

Open inschrijving € 1950,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO